MPG X570 GAMING EDGE WIFI 藍芽無法連接羅技藍芽鍵盤與SONY藍芽耳機?

superbox2468

New member
註冊
01 6, 2020
訊息
4
MPG X570 GAMING EDGE WIFI 藍芽無法連接羅技藍芽鍵盤與SONY藍芽耳機?開啟藍芽裝置收尋都無法辨別裝置,驅動都更新到最新,請問要如何處理,謝謝!!
 

superbox2468

New member
註冊
01 6, 2020
訊息
4
MPG X570 GAMING EDGE WIFI 藍芽無法連接羅技藍芽鍵盤與SONY藍芽耳機?開啟藍芽裝置收尋都無法辨別裝置,驅動都更新到最新,請問要如何處理,謝謝!!
已重新安裝驅動程式,都連結成功,已解決,謝謝!!
 

baby

Administrator
註冊
07 27, 2006
訊息
6,695
太棒了, 如有任何問題, 歡迎貼文喔!
 
頂部